𝓛𝓮 đ“Ŧ𝓱𝓮đ“ŋđ“Ēđ“ĩ, đ“Ŧ𝓸đ“ļđ“ļ𝓮 đ“Ŧ𝓱đ“Ēđ“Ŧ𝓾𝓷 đ“ŧđ“Ē𝓲đ“Ŋ, 𝓮đ“ŧđ“Ŋ đ“ĩđ“Ē 𝓹đ“Ēđ“ģđ“Ŋ đ“ĩđ“Ē 𝓹đ“ĩ𝓾đ“ŧ 𝓲đ“ļ𝓹𝓸đ“ģđ“Ŋđ“Ē𝓷đ“Ŋ𝓮 𝓭𝓾 đ“Ŧ𝓱𝓮đ“ŋđ“Ēđ“ĩ𝓲𝓮đ“ģ.

Bovenstaande quote; ”Het paard is, zoals iedereen weet, het belangrijkste deel van de ruiter.” is een beroemde uitspraak van de Franse schrijver en paardenliefhebber Jean Giraudoux.
Je blijven ontwikkelen, jezelf en je paard naar een hoger level brengen en plezierig samenwerken zijn de basis principes van de ruiterkunst.

Echter, dat is soms behoorlijk lastig in de praktijk.
Iedere ruiter heeft in meer of mindere mate behoefte aan training en ondersteuning.

Bouwen aan je paard is ORUN gediplomeerd en helpt al meer dan 15 jaar ruiters en amazones in verschillende disciplines een stapje verder.

Of je nu recreatief het bos in wil, fanatiek traint voor de sport, een betere connectie met je paard wilt krijgen of aan je eigen onzekerheden wilt werken.

Voor iedere vraag bestaat er een antwoord en, indien ik hem niet kan geven, kan ik je door mijn brede netwerk doorverwijzen naar een specialist die dat wel kan.

Bouwen aan je paard verzorgt op wekelijkse, twee wekelijkse of maandelijkse basis o.a de volgende lessen:

  • Dressuur(klassiek ingestoken)
  • Springgericht, cavaletti, balkentraining
  • Grondwerk en (dubbel)longe
  • Onzekere ruiters het vertrouwen teruggeven
  • Kinderen, ook wedstrijd gerichte ondersteuning
  • Wedstrijdvoorbereiding

Daarnaast is het mogelijk een maatwerktraject samen te stellen, denk hierbij aan bijvoorbeeld een intensieve lesweek, les in combinatie met massage of wedstrijdbegeleiding.

Door mijn jarenlange ervaring binnen verschillende disciplines hanteer ik een holistische kijk op training. Het ÊÊn sluit het ander nooit uit is daarbij mijn motto.

Neem voor meer informatie contact met me op, ik help je graag vooruit!